NEDEN AÇIK ARTIRMA?

Kamu kurumlarınca Gelir Paylaşım Modeli ile ihale edilen işlerde ticari üniteler, şeffaflık ve talipli alıcılar arasında fırsat eşitliği olması adına, gerekli duyuru ve reklamlar yapılarak, halka açık şekilde ve muhammen bedeller üzerinden başlamak suretiyle açık artırma yöntemi ile satılır.

Muhammen bedel, kamu kurumlarınca onaylanmış en düşük satış bedelidir. Fiyatın gerçek alıcılar arasında ve şeffaf bir şekilde belirlenebilmesi için açık artırma muhammen bedeller üzerinden başlar.

Açık artırma şartnamesindeki tüm bilgi ve proje detayları, kamu tarafından incelenir ve onaylanır. Tüm açık artırma süreci, kamu personelinin de bulunduğu komisyon tarafından yönetilir ve denetlenir. İhaleye katılmak için yatırılan teminat tutarı, teminat yatıran kişi ya da kuruluş ihalede alım yaptıysa satış bedelinden düşülür, alım yapmadıysa hiçbir kesinti yapılmadan teminat katılımcıya iade edilir.

Bilgi ve Ön Talep Formu